Frezy monolityczne VHM/VHS

Frez jest jedno- lub wieloostrzowym narzędziem skrawającym. Służy do obróbki elementów ze stali, drewna, tworzyw sztucznych lub materiałów nieżelaznych. W procesie skrawania frez napędzany przez wrzeciono maszyny wykonuje obrót wokół własnej osi. Ruch posuwowy może wykonywać zamocowany na stole obrabiarki detal lub narzędzie.

Frezy Wysokowydajne

Frez wysokowydajny do stali nierdzewnej

Frezy Walcowe

Frezy Kulowe

Frez walcowo - czołowy

Inaczej Frez Palcowy. Narzędzie posiadające ostrza na obwodzie oraz czole. Ostrza umożliwiają skrawanie w kierunku osiowym oraz promieniowym. Występuję w kilku odmianach ze względu na sposób mocowania: frez nasadzany walcowo-czołowy, frez trzpieniowy walcowo-czołowy, frez walcowo-czołowy na stożku morse’a.

Frez promieniowy

Frez z promieniem na czole narzędzia.. Podobnie jak frez walcowo-czołowy narzędzie ma możliwość skrawania w kierunku osiowym i promieniowym. Różnicą pomiędzy nimi jest to, że frez torusowy na łączeniu czoła z obwodem ma promień R. Pozwala to na wykonanie określonego kształtu na detalu oraz wzmacnia krawędź skrawająca kosztem większych oporów skrawania.

Frez Kulowy

Frez Kulowy jest frezem kształtowym o zarysie okręgu 180° na czole narzędzia. Frez kulisty znajduje swoje zastosowanie przy obrabianiu elementów o bardzo złożonym kształcie. Przykładem takich detali są formy wtryskowe oraz inne detale z przemysły formierskiego. Krawędź skrawająca narzędzia o kształcie kuli pozwala na uzyskanie wymaganego kształtu jaki musimy uzyskać na detalu.

Frez ćwierć - wałkowy

Frez ćwierć-wałkowy to narzędzie z wklęsłym promieniem na łączeniu czoła z obwodem freza. Używa się go do zaokrąglenia łączenia ścianek detali. 

Frez Baryłkowy

 

Frez baryłkowy ma budowę stożka. Krawędzie skrawające na obwodzie są wyszlifowane pod określonym kątem α oraz łączą się pod określonym promieniem R. Przy formach wtryskowych, formach odlewniczych oraz innych przyrządach narzędziowych o skomplikowanym kształcie.

Frezy Torusowe

Fazowniki

Frezy z wkręcanym złączem